VRH E

M�me 9 štěň�tek - 3 kluky a 6 holčiček

rodiče�GENTLE KISS THE BEST BARON� X� Jch.SK, Ch.CZ BACK TO MY DREAM FAMOUS GOLD

Gentle Kiss the Best Baron Jch.SK, Ch. CZ Back to My Dream Famous Gold
Narozena 22.1.2004, barva kr�mov� až sv.zlat�

Narozen 20. 5. 2006, barva b�l�

ČLP/GR/8551 ČLP/GR/10778
DKK 1/1 DKK: 1/1, dle BVA 3:3 (v přepočtu dle FCI A - 0/0)
DLK 0/0 v�stavy: 4xCAJC, BOBjunior, 4x CAC, CWC, 2x res.CAC,�2x res.Anw.Dt.Ch.VDH, BOS, BOB, BIS p�r
v�stavy: V, V3, zkoušky: OVVR �zkoušky: ZV, BZ-v�těz zkoušek, LZ, PZ
Tituly: Jch.SK, Ch.CZ

Otcem budouc�ch štěň�tek je Česk� champion kr�sy �Back to my Dream Famous Gold ,jehož osobn� str�nku s vešker�mi �daji najdete na www.famousgold.com, u n�s zde. Je to syn fenky Multich. Deborah the Dream Team"U" a psa poch�zej�c�ho z Anglie DKCH Summeramba Chopina. V jeho rodokmenu se nach�z� mnoho psů zvučn�ch jmen např. ze strany matky Inassicas Song of Songs, ze strany otce pak Ritzilyn Cockney Robin a dalš�. Beky je velmi nadějn�ho exteri�ru, m� milou a př�telskou povahu a velmi dobr� pracovn� vlohy.Toto budou jeho prvn� štěň�tka.


Matkou budouc�ch štěň�tek je fenka Gentle Kiss the Best Baron. Jedn� se o fenku, kter� m� za sebou již několik vrhů s pěkn�mi zdravotn�mi v�sledky. Viz zde. Kromě zdrav� maj� jej� potomci i kvalitn� exteri�r (např. Argiana Gentle Bohemia Angel). Gentle Kiss poch�z� ze zahraničn�ho kryt� psem, kter� je tak� původem anglick� krve - je to Ch.Xanthos Gryffindor. Jej� matkou je fenka rovněž anglick� krve dovezen� z Německa - Timeless Golden Amy my Love. I v tomto rodokmenu se nach�z� mnoho psů zvučn�ch jmen ze zn�m�ch chovatelsk�ch stanic, např. ze strany otce Ritzilyn Brandon, Ritzilyn Cockney Robin, ze strany matky Paudell Easter Plantagenet at Kerrien. Velmi se l�bila anglick�mu rozhodč�mu M.Godefroy, od kter�ho održela
na Klubov� v�stavě retrieverů 28.5.2005 na Konopišti tento posudek: „N�dhern� v�raz hlavy, spr�vn� krk, dobře za�hlen� předn� nohy, hlubok� pěkn� hruď, spr�vn� za�hlen� zadn�ch nohou, rovn� z�da, spr�vn� nasazen� ocasu, spr�vn� pohyb předn�ch i zadn�ch nohou“. �Bratr Gentle Kiss Ch.Gryffindor Jr. the Best Baron je vynikaj�c�m plemen�kem, na světě je již mnoho jeho �spěšn�ch potomků s v�born�m exteri�rem a zdrav�m.
Z tohoto spojen� oček�v�me vyrovnan� vrh s předpokladem kvalitn�ho exteri�ru a vynikaj�c�ch povah.

Rodokmen