Produkty životního pojištění

Popis produktu

Dospělí    
AMCICO-Život Plus

(za běžné pojistné)
E
Životní pojištění, které chrání pro případ smrti. V případě, že se pojištěný dožije konce pojistné doby, bude vyplacena pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě. K produktu lze sjednat další připojištění. Díky stavebnicové struktuře produktu je produkt vhodný téměř pro každou životní situaci.
AMCICO-Život Plus

(za jednorázové pojistnné)
E
Životní pojištění, které chrání pro případ smrti. V případě, že se pojištěný dožije konce pojistné doby, bude vyplacena pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě. Pojištění je vhodné pro klienty, kteří mají k dispozici volné finanční prostředky.
 

AMCICO-Spektrum

(za běžné pojistné s možností výběru)
AE

Životní pojištění určené pro lidi, kteří mají zájem vybrat část prostředků, které vložili do pojištění v průběhu jeho trvání. K produktu, který chrání pro případ smrti lze sjednat i další připojištění. Díky stavebnicové struktuře produktu je produkt vhodný téměř pro každou životní situaci.
AMCICO-Spektrum

(za jednorázové pojistné s možností výběru)
AE
Životní pojištění určené pro lidi, kteří mají zájem vybrat část prostředků, které vložili do pojištění v průběhu jeho trvání. Pojištění chrání pro případ smrti a je vhodné pro klienty, kteří mají k dispozici volné finanční prostředky.
AMCICO-Relax

(za jednorázové pojistné)
PE
Životní pojištění, které ve svém základu řeší zabezpečení životního standardu v post-produktivním věku. Pokud se pojištěný dožije doby sjednané v pojištění, bude mu vyplacena pojistná částka a podíly na zisku. Pojistnou částku je možné vyplácet formou důchodu.
 

AMCICO-Renta

Životní pojištění, které ve svém základu řeší zabezpečení životního standardu v důchodovém věku s možností výplaty pojistné částky formou důchodu. V případě smrti úrazem bude vyplacen trojnásobek základní pojistné částky.
 

AMCICO-Term

T
 

Produkt, který kryje riziko smrti. Produkt je vhodný pro klienty, kteří chápou jako prioritu potřebu pojištění. Kombinace s dalšími připojištěními zabezpečuje kompletní rizikový program. Produkt je vhodný pro zabezpečení hypoték.
AMCICO-PREMIUM Zcela jedinečný balíček rizikového pojištění na českém trhu je svou koncepcí zaměřen na krytí rizika smrti, smrti úrazem, závažných onemocnění a invalidity. Při dožití se věku stanoveného v pojistné smlouvě bude pojištěnému vráceno 25 % zaplaceného pojistného zpět.
AMCICO-Invest Jedinečné spojení pojistné ochrany a investice. Klient si může sám ovlivňovat svůj výnos výběrem investiční strategie, kterou přizpůsobuje aktuálnímu vývoji na finančních trzích, a zároveň být chráněn proti rizikům, která mohou v životě nastat. Pojištění lze kombinovat i s dalšími připojištěními, takže pojistná ochrana může být kompletní.
Děti  

AMCICO-Relax junior

PE

Produkt vhodný pro rodiče nebo prarodiče, kteří mají vhodné finanční prostředky a chtějí dát svým dětem podporu k prvním životním krokům. Po uplynutí pojistné doby bude dítěti vyplacena pojistná částka a podíly na výnosech pojišťovny.
AMCICO-Baby

PE/AD
 
Produkt je vhodný pro klienty, kteří se zajímají o budoucnost svých dětí. Po uplynutí pojistné doby bude dítěti vyplacena pojistná částka a podíly na výnosech pojišťovny. V případě smrti rodiče bude vyplacen trojnásobek základní pojistné částky.
AMCICO-Invest junior Životní pojištění s možností krytí rizika úrazu v každém věku dítěte a možností spoření pro dítě. Prostředky, které nashromáždíte na tomto pojištění, zajistí vašemu dítěti lehčí start do života.

Volitelná připojištění a možné kombinace s pojistnými produkty

Daňové výhody životního a investičního pojištění

Naše společnost je připravena najít spolu s vámi optimální variantu pojistného plánu, která bude reagovat na vaše konkrétní potřeby a zároveň bude v rámci vašich finančních možností.

V případě zájmu o některý druh pojištění kontaktujte finančního poradce :

Miroslav Vacek

Tel. 736 681 988, E-mail